sectoren


In de loop der jaren heb ik in veel sectoren mogen rondkijken. Zie hier de belangrijkste aandachtsvelden.
De sectie Rapporten geeft de concrete weerslag van al dat gegrasduin weer.

Financiële dienstverlening

Verzekeraars, banken, pensioenfondsen, volmachtkantoren en financieel adviseurs beleven interessante tijden. Financiële markten zijn nog minder voorspelbaar dan ze altijd al waren, de overheid reageert gewoontegetrouw vooral met nog meer regelgeving. Consumenten vertrouwen niemand meer. Het internet zorgt voor een doorbraak in de verhoudingen tussen consumenten, adviseurs en aanbieders: traditionele spelers worden links en rechts ingehaald door fintech-startups. Omdat oude patronen niet meer werken, moet iedereen opnieuw positie kiezen. Er is veel onzekerheid, en navenant behoefte aan nieuwe vormen en gedachten.
In de loop der jaren heb ik voor allerlei partijen (brancheorganisaties, marktpartijen, toezichthouders) onderzoek gedaan naar het functioneren van de markten voor financiële dienstverlening en bemiddeling in financiële producten. De relatie tussen aanbieders, adviseurs en consumenten (ketenmanagement, de klant centraal) en de betrokken regelgeving (Wft, bgfo, provisieverbod) zijn daarin regelmatig terugkerende elementen. De afgelopen jaren vormde de regelgeving omtrent hypotheekverstrekking een bijzonder aandachtspunt in de portefeuille.
In 2017/2018 mocht ik samen met Decisio de markteffecten van het proviseverbod op complexe financiële producten evalueren, in opdracht van het ministerie van Financiën.

Woningmarkt en onroerendgoedmakelaardij

Als hoofdpijndossiers voor ieder kabinet, zijn de woning- en de hypotheekmarkt een goudmijn voor onderzoekers. Immers, er moet een nieuw evenwicht tussen koop en huur komen, met een transitietraject waarin fiscale kolen en subsidiegeiten zoveel mogelijk gespaard worden. Hoe zich dat moet voltrekken is nog lang niet duidelijk.

In de makelaardij is altijd wat te beleven. De afgelopen tien jaar is de sector veranderd van een collegiale omgeving, waarin persoonlijk contact voorop stond, in een internet gedreven vechtmarkt. Waarbij dankzij de crisis de omzet zo’n beetje gehalveerd is. De zoektocht naar houdbare businessmodellen is een van de dominante thema’s in de markt.

In projecten in opdracht van verschillende brancheorganisaties (zoals NVM, VBO Makelaar, NVB, Aedes) en andere partijen, heb ik een grote kennis opgebouwd van de woningmarkt, en van de rol van dienstverleners zoals makelaars, hypotheekbemiddelaars, geldverstrekkers, woningcorporaties en toezichthouders.

Autolease

Leasen is voor bedrijven een aantrekkelijke manier om machines en auto’s te financieren. In opdracht van brancheorganisatie VNA volg ik op kwartaalbasis de ontwikkeling van de Nederlandse autoleasevloot. De bevindingen worden vastgelegd in de vorm van driemaandelijkse en jaarlijkse benchmarkrapporten voor de leden van de VNA, en een jaarlijks rapport Autoleasemarkt in cijfers.

Trustkantoren

Trustkantoren beheren in Nederland gevestigde vennootschappen van buitenlandse bedrijven, de zogeheten brievenbusmaatschappijen. Een economische activiteit waarover een levendig maatschappelijk debat gevoerd wordt.
In opdracht van de brancheorganisaties VIMS en DFA (inmiddels samengegaan als Holland Quaestor) heb ik beschreven wat trustkantoren doen, en wat het economisch gewicht van de sector is.
Samen met de vroegere collega’s van SEO Economisch Onderzoek heb ik in 2013 licht mogen schijnen op de aard en omvang van bijzondere financiële instellingen (BFI’s) in Nederland.

Andere sectoren

Naast de sectoren die regelmatig in beeld komen, is er een bonte stoet van meer incidentele studies. Om een greep uit het assortiment van de afgelopen jaren te doen: musea, schilders- en metaalbedrijven, goede doelen, de SW-sector, het groenbedrijf, de maakindustrie in het algemeen, baggerbedrijven. Als bedrijfstakonderzoeker kom je nog eens ergens.

Regio en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is de meest bestudeerde en de minst begrepen markt van allemaal. Bij het in kaart brengen van een regionale economie is het gebruikelijk om de economie in sectoren op te delen. Regionale modellen hangen daarom sterk samen met sectormodellen. In de afgelopen jaren was ik vanuit mijn sectorale achtergrond betrokken bij diverse regio- en arbeidsmarktstudies, veelal in opdracht van regionale overheden in en om Amsterdam.